โครงการ “กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการ “กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน” ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองเตียน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายวิรัช  เหลืองอนุศาสตร์ ครูชำนาญการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว

โดยโครงการนี้ ถือเป็นการบูรณาการจัดมหกรรมฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ มีทักษะ การศึกษาต่อเนื่องด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง สามารถทำความรู้ไปปรับใช้สร้างรายได้ในชีวิตประจำวัน และการมีงานทำ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไปโครงการ “กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน” กำหนดจัดกิจกรรม 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11,12 และ 15 มีนาคม 2566 ณ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ