มอบเครื่องจักรCNC และ Robot เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สมรรถนะสูง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องจักร CNC และ Robot เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษานำไปใช้ในการฝึกทักษะแก่นักเรียน-นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธาน อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน และนายพิเชษฐ จันสกุลวิบูรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและผู้บริหารบริษัท 6 แห่ง โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้เข้ารับมอบเครื่องจักร CNC KIRA จำนวน 1 เครื่อง สำหรับนำมาใช้ในการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ