สอศ. ร่วมมือไทย-จีน เปิดสถาบันภาษาจีน และการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลางและประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานเปิดป้ายสถาบันภาษาจีน และการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/หน่วยงาน และวิทยาลัยในสังกัด สอศ. H.E. Mr. Han Zhiqiang เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย Mr. Hu Zhiping รองผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ได้ทำพิธีเจิมป้ายสถาบันฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล กระชับสัมพันธไมตรีไทย-จีนให้แน่นแฟ้น พร้อมทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ