โครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน ทวิวุฒิ ไทย-จีน โดยจับมือร่วมกันพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้กกับนักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 26 คน ภายใต้ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (Center for Language Education and Cooperation - CLEC ) ณ วิทยาลัยโปลีเทคนิคซานตง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และ Mr.Zhang  LongHai ผู้อำนวยการวิทยาลัยโปลีเทคนิคซานตง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา เข้าร่วมพิธิเปิดห้องเรียนปฏิบัติภาษาจีน และโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน ทวิวุฒิ ไทย-จีน โดยจับมือร่วมกันพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้กกับนักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 26 คน ภายใต้ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (Center for Language Education and Cooperation - CLEC ) ณ วิทยาลัยโปลีเทคนิคซานตง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ