ประชุม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2566

           

       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการประชุม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรับทราบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ