การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เน้นลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM_EV

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล