โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Junjira

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ