นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์พัฒนสิทธิ์

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2

งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

งานเชื่อมและโลหะแผ่น

กิจกรรม