อบรมชี้แจงนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู โดยผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาสให้กับนักเรียน นักศึกษาและคณะครูได้ชี้แจงนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ โดยมีนักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 240 คน ณ ห้องประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Tukta3J

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์