โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัว Kid Bright

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัว Kid Bright ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Tukta3J

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์