โครงการการโคดดิ้งร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Online

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 และวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 ได้เข้าร่วมโครงการการโค้ดดิ้งร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Online ของสถาบัน MARA เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพให้แก่ตนเองทางด้านการโค้ดดิ้งร่วมกับคอนโทรลเลอร์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Tukta3J

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์