โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองชาก

เมื่อวันที่ ๒๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายอัฐษนันท์ ลัทธิรมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน-นักศึกษา ให้การต้อนรับนายวรยศ กิจพานิช ปลัดเทศบาลตำบลหนองชาก เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมตามโครงการการพัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๖​ โดยโครงการดังกล่าววิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองชาก โดยมีการให้บริการตามจุด ดังนี้ ๑.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ๒.วัดสิงห์ทองพรหมาวาส หมู่ที่ ๑ ๓.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๒ ๔. วัดเนื่องจำนงค์ หมู่ที่ ๓

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ