พิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา สมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง การซ่อมบำรุงรางรถไฟฟ้าและ การเชื่อมรางไฟฟ้า ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

                         เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองอผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายเมธา เกิดแก้ว ครู หัวหน้าแผนก วิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา สมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง การซ่อมบำรุงรางรถไฟฟ้าและ การเชื่อมรางไฟฟ้า ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ