โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานซ่อมประกอบมุ้งลวด

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองอผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายพานิชย์ ธงชนะ ครู หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะครู นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานซ่อมประกอบมุ้งลวด โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนำหลักการและทฤษฏีไปฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะในงานซ่อมประกอบมุ้งลวด ณ อาคารโรงอาหารเก่า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ