โครงการประชุมครูผู้สอน นักเรียน และนักศึกษา ในรายวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 2/2566

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้จัดโครงการ โครงการประชุมครูผู้สอน นักเรียน และนักศึกษา ในรายวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารหอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  มีจุดประสงค์เพื่อให้คณะครูผู้สอนในรายวิชาโครงงาน และนักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2 ได้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียนรายงานการวิจัย สามารถจัดทำรายงานการวิจัย ในรายวิชาโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีนายสันติประชา ดอนชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นวิทยากรบรรยาย

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research62

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ