ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ : วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
         
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน

กิจกรรม

ข้อกำหนดกติกา และเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ปี 2564

ข้อกำหนดกติกา และเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ปี 2563

เอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ 'เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน' วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2560

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2562

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2563

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2564

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2565

สถิติเยี่ยมชม

73821