ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ : วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
           
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

สืบค้นข้อมูล

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

เอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ 'เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน" วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ข้อกำหนดกติกา และเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ปี 2563

ข้อกำหนดกติกา และเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ปี 2564

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2560

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2562

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2563

สถิติเยี่ยมชม

42526

กิจกรรม