ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ : วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
               
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

กิจกรรม

เอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ 'เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน" วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ข้อกำหนดกติกา และเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ปี 2563

ข้อกำหนดกติกา และเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ปี 2564

ข้อกำหนดกติกา และเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ปี 2565

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2560

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2562

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2563

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2564

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2565

สถิติเยี่ยมชม

48167