ประชุม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2566 เพื่อรับทราบนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการประชุม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2566 เพื่อรับทราบนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Tukta3J

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์