โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยมีนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รุ่นที่ 4 จำนวน 24 คน

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยมีนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รุ่นที่ 4 จำนวน 24 คน เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายพลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล ผู้จัดการบริษัท เอ็มอาร์พี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ