วิทยาลัยโปลีเทคนิคซานตง (Shandong Polytechnic College)

 วิทยาลัยโปลีเทคนิคซานตง (Shandong Polytechnic College) สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะไปศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการผลิตและพัฒนาให้นักศึกษามีศักยภาพและสมรรถนะสูง ทั้งนี้ความร่วมมือกับวิทยาลัยโปลีเทคนิคซานตง (Shandong Polytechnic College) จะยกระดับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เดินทางไปส่งนักศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 9 คน เดินทางไปศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568 ณ วิทยาลัยโปลีเทคนิคซานตง (Shandong Polytechnic College) สาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ