งานวันครู สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พิธีรําลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

งานวันครู สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗  พิธีรําลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (พิธีไหว้ครูอาวุโสของผู้อํานวยการสถานศึกษา) พร้อมกับการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนงานวันครู ผู้บริหารดีเด่น ครูดี ครูเก่ง และบุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น ณ อาคารคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๖๗ 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Aekkachai

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์