ศึกษาดูงานในเรื่องการเป็นต้นแบบในการบริหารราชการแบบเครือข่าย ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมด้วยคณะ เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการเป็นต้นแบบในการบริหารราชการแบบเครือข่าย ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนตร์ไฟฟ้า ณ ห้องปฏิบัติการภาษาจีน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ