อบรม ปร.4และ ปร.5

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้นโยบายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแบบประมาณราคา สิ่งปลูกสร้าง ปร.4 และ ปร.5 โดยมีนายวิบูลย์  ด้วงเงิน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ