โครงการพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (Green canteen)

     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  นายสุรัตน์  ตันศิริ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองเขินมาอบรมให้ความรู้กับแม่ค้า ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ในโครงการพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (Green canteen) ณ ห้องประชุมพิกุลวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ