ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563  ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ