ปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันที่25 มิถุนายน 2563 นายจุมภฎ  ชูศักดิ์เจริญ รองวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา ก่อนจะออกฝึกงานกับสถานประกอบการ ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และ ระดับวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ณ อาคาร 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ