การตรวจรับรองการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายประเสริฐ  กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)  นางพัชรี สร้อยสกุล  ผู้อำนวยการเทคโนโลยีเมืองชลพณิชการ นายไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผล  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)  เป็นคณะกรรมการการตรวจรับรองการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายอำนวย  เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ