นามบันทึกข้อตกลงระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (SNC) บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TKK) บริษัท ฮิวเลตต์ – แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (HPE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC-HDC นางปัทมา วีระวานิช อธิการบดีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สมชัย  ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (SNC) คุณกัลยานี คงสมจิตร ประธานกรรมการ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TKK) คุณประคุน เลาหกิตติกุล ผู้จัดการประจำประเทศไทย อรูบ้า (Aruba) ในเครือบริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (HPE) รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (SNC) บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TKK) บริษัท ฮิวเลตต์ – แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (HPE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ