ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายปริวัฒน์  ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาชลบุรี ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม EEC วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ