คณะกรรมการประเมินผล มาประเมินโครงการขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นางจารุวรรณ กะวิเศษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี นางเสาวลักษณ์ บุพพาศริรกุล ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอหนองใหญ่ นางสาววาสิกา วรรณประดิษฐ์ นักวิชาการสำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี นายอมร สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต18  นายบุญลือ คำถวาย

ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต18  นางสาวปรียาภรณ์ เสริมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศธจ.ชลบุรี นายสมพร ไตยวงค์ ศึกษานิเทศ ศธจ.ชลบุรี นางสาวชลภัทร วงค์ดนตรี ศึกษานิเทศ ศธจ.ชลบุรี นางสาวสุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล ศึกษานิเทศ ศธจ.ชลบุรี  คณะกรรมการประเมินผล มาประเมินโครงการขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ