โครงการการฝึกอบรมครูเทคนิคอุตสาหกรรมหลักสูตรวิชาชีพมาตรวิทยามิติยุค 4.0

เมื่อวันที่3 ธันวาคม 2563 พลอากาศตรีดร.เพียร โตท่าโรง ผศ.ปฏิญาณ สุทธิเวทย์ นายวัชระ อนุศาสนกุล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการการฝึกอบรมครูเทคนิคอุตสาหกรรมหลักสูตรวิชาชีพมาตรวิทยามิติยุค 4.0 โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวเปิดโครงการการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ