บริจาคโต๊ะหมู่บูชาให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 พระมหาชัยณรงค์ วัดใหญ่อินทราราม ชลบุรี คุณสมภพ - คุณณัฐริณี กิตติวนิชย์กุล คุณวิวัฒน์ - คุณวันเพ็ญ ธัญกานต์สกุล  คุณวิมล วรเวชวิจิตร ได้มาบริจาคโต๊ะหมู่บูชาให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการคลินิกคุณธรรมและนำไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆภายในวิทยาลัยฯ บริจาค ณ ห้องคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ