บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineer)”เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นายขนิษฐภาค วงษ์รัตน์ ผู้ช่วยประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนา
บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (
EEC HDC) นายสุรสิตย์ กังวลกิจนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง
นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineer)”เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)  เทศบาลเมืองบ้านบึงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีนายมีนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ