การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทิวสน

     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทิวสน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


assessment62

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ