การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร

     การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารคมสันวิทยาคาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนคณะประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะตรวจเยี่ยม Online ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


assessment62

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ