นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ