โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม CANVA สำหรับครูมัธยมศึกษา โดย ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา:CVM (Center of Vocational Manpower Networking Managaement)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม CANVA สำหรับครูมัธยมศึกษา โดย ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา:CVM (Center of Vocational Manpower Networking Managaement)และมีวิทยากรให้ความรู้ 3 ท่านคือ นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายวีระศักดิ์ เดือนแจ่ม ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ ห้องประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


railtem

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ