รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมจามจุรี

รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


assessment62

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ