โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๓ รอบ “กิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ พื้นที่เทศบาลตำบลหนองชาก (ถนนบ้านบึง-แกลง) ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๐๐-๑๖:๐๐ น.

评论

创建者


panit

状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคอุตสาหกรรม