เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายอำนวย เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กระทำพิธีเปิดโครงการฝึกสมาธิพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

评论

创建者


panit

状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคอุตสาหกรรม