เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Comment(s)

Create by :


panit

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคอุตสาหกรรม