เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารประชุมหัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Comment(s)

Create by :


panit

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคอุตสาหกรรม