(25 กุมภาพันธ์ 2566) พนักงานราชการครูอาชีวศึกษา ครูอัตราจ้างอาชีวศึกษา และคณะทำงานจากสำนักอำนวยการ สอศ. ดำเนินกิจกรรม แบ่งกลุ่มจัดทํา (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง คัดเลือกครูผู้ช่วยจากพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้างที่มีประสบการณ์และผลงานโดดเด่น เพื่อบรรจุรับราชการ

ติชม

สร้างโดย :


panit

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคอุตสาหกรรม