บรรยากาศการเรียน รายวิชา คอนกรีตเทคโนโลยี นักศึกษาผสมคอนกรีตตามกำลังเพื่อเตรียมทดสอบคอนกรีตตามมาตรฐาน ACI และ ASTM

ติชม

สร้างโดย :


NP

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง