ครูณรงค์ฤทธิ์ ประมาพันธ์ ภาคีวิศวกรโยธา

ด้วยประสบการณ์ในงานก่อสร้างในฐานะวิศวกร ผมพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถนำไปต่อยอดทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน

ณรงค์ฤทธิ์ ประมาพันธ์ (ครูบอล)

ครูผู้ช่วย แผนกช่างก่อสร้างและโยธา

ใบประกอบวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา ระดับ ภาคี

 

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

2954