พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1/2566 ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และกิจกรรม Big Cleaning Day

ติชม

สร้างโดย :


NP

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง