ณรงค์ฤทธิ์ ประมาพันธ์ (ครูบอล)

ครูผู้ช่วย แผนกช่างก่อสร้าง

ใบประกอบวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา ระดับ สามัญวิศวกร

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

活动

统计数据浏览

23373

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี