คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน แผนกโลจีสติก ช่างเชื่อมโลหะ สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง พัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาลัยโดยการจัดทำลานที่นั่งอเนกประสงค์

ติชม

สร้างโดย :


NP

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง