นักเรียน ปวช 3 ช่วยเปลี่ยนถ่านเครื่องคิดเลขเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน

ติชม

สร้างโดย :


NP

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง