ศึึกษาดูงานมุ่งเน้นสมรรถนะความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 28 -30 กรกฎาคม 2566

ติชม

สร้างโดย :


dusida

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ