ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ เพื่อรองรับมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม

สร้างโดย :


dusida

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ